Saturday, June 30, 2012

چرا؟


به عدد تمام فیلسوفان و عارفان و دانشمندان و یک کلام الیت ها، روایاتی است از زندگی و چرایی آن. و به شمار همه موجودات، زندگی را تجربه ایست. باز هم میپرسی "چرا؟"!

2012-06-30

Wednesday, May 23, 2012

How to be a Human


هر گاه برای هیچ یک از سئوالهایت پاسخی نداشتی، انسان بودن را فهمیده ای.

متاثر از فیلم شیندلرلیستThe very moment you found no answer for any of your questions, you know how to be a Human.

23-May-2012

Wednesday, August 31, 2011

HOW?!?

Love happens, just like shit!

Sunday, August 28, 2011

عشق و زندگی

من بازی رو باخته ام ، فکر میکنم از همان روز اول باخته بودم، خیلی زود و درست همان روزی که پیروزی رو جشن گرفته بودم
قواعد بازی زندگی با عشق همخوان نیست
رای کائنات،  تنهایی و سوختن است. وارد شدن به میدان یعنی شکست
از عشق به زندگی محکوم و از آسمان به زمین تبعید

 حقیقت دردناکیست

Saturday, August 27, 2011

عشق

انسان میتونه خودش رو دوست داشته باشه، اما هیچوقت عاشق خودش نخواهد شد
ما انسانها عاشق چیز هایی میشیم که نداریم، عاشق ابعادی از وجود و شخصیت انسانی خواهیم شد که توی خودمون پیداش نمیکنیم

Wednesday, August 10, 2011

Bachelor’s recipe

Bachelor’s recipe

Ingredients:

1.      Chicken nuggets

2.      Beef cocktail with cheese

3.      Mushrooms Baked by black paper and garlic powder

4.      Thai Chili sauce

5.      Vegetable salad

6.       Coca-Cola 

Tuesday, August 9, 2011

فیس بوک و مکتب ایرانی

اگر فیسبوک در ثریا هم باشد مردمانی از ایران زمین به آن دست پیدا خواهند کرد!

حال  که هجمه عوامل استکبار فتنه را مرده یافت، خود را در زیر نقاب ناسیونالیسم و مکتب ایرانی پنهان کرده و هیچ تعجبی نیست که روایات دین مبین را رنگ و لعابی نو ببخشند و به نام خود مصادره کنند. حدیثی نقل کردیم تا سندی دیگر باشد بر حیات دین مبین در بعد زمان. باشد که مومنان رستگار شوند.

اُطلِبو الفَیس بوکة ولو بالصّین (نقل از علامه الهندسی مَعَ تفسیر الکتاب الفَیس، ج 21 ص 2011)

علامه در تفسیر این حدیث اشارتی دارد به ثریا، نام دختری زیبارو از تبار چین که حضرتش دل در مقام او از کف داده بود. حضرت از باک فحاشان و سبابان، در خفا با ایشان به "معراج الفَیس" یا همان آسمان هشتم که به اذن پرودگار و توسط فرشته مقرب درگاه "تمارک الزکربرگ" بر بام آسمان هفتم و برای خلوت گزیدن رسول و اهل بیت ایشان بنا گشته بود، عروج میفرمود. علامه می افزیاید، مخاطب حدیث، مریدان و مقربان حضرتش بوده و ایشان را میفرماید، که مومن واقعی در "معراج الفَیس"  کمتر از حوریان الصّین (چین*) را لبیک نگوید. 

بنده خودم پای منبر و جلسه حدیث خوانی علامه الهندسی، این مطلب رو نوت برداری فرمودم.

------------------------------------------------

* نگاه به امروز نکنید که کالای چینی همه جا رو گرفته. در عهد رسول و در جزیرةالعرب، جنس چینی لطیفِ ظریف! بیسار کمیاب و با ارزش بوده.